Kellari 5

Kellari 5                                                   105.900,- Kč (bez DPH)

Praktický sklep Kolomaki Kellari 5 je vytvořený speciálně pro lidi, kteří myslí do budoucna. 

   Výroba sklepů Kolomaki Kellari 5 se provádí podle evropských norem a podle mnohem přísnějších DVS protokolů Německé svařovací asociace.

   Hlavním materiálem sklepa je homogenní polypropylen. Na rozdíl od polyethylenu deformovatelného statickým zatížením český polypropylen dokonale "drží" formu, zajišťuje pevnost svařovaného švu v 98% počáteční pevnosti a má estetičtější vzhled.

   Sklep Kolomaki Kellari 5 je vyroben ve formě válce. Kromě toho je tělo zesíleno vnitřním vyztužujícím rámem - profilované police ležící na svislém profilu. Válcová forma výrazně převyšuje pevnost nádrží obdélníkové konstrukce.

   Spodní část sklepa Kolomaki Kellari 5 je vystavená maximálnímu zatížení v důsledku tlaku podzemní vody (až 3 a více atmosfér) a proto je vyrobena z buněčné struktury o tloušťce 88 mm.

   Vzhledem k vypočítanému návrhu sklepa Kolomaki Kellari 5 nevyžaduje během montáže betonovou ochranu a může být upevněna v zemi jednoduchým ukotvením.

Vybavení sklepa Kellari 5:

Každý sklep má již vše, co potřebujete:

1. Pracovní komora o výšce 1,8 m a průměr 1,90 m.

2. Pohodlný šikmý žebřík z hliníku.

3. Dva vertikální řadové regály pro uskladnění zavařenin, zeleniny, ovoce, zahradnického materiálu, atp.

4. Jeden stojan pro láhve na víno.

5. Systém přirozeného oběhu vzduchu pomocí ventilace.

Technická specifikace

Celkové rozměry (průměr/výška)

2.000/2.232 mm

Rozměry skladovací komory (průměr/výška)

1.900/1.800 mm

Objem komory pro skladování 

4 m3 

Rozměry krku (průměr / výška) 

730/1.200 mm

Počet polic

12

Počet stojanů na víno / lahví

1

Žebřík (nakloněný) 

Ano

Přírodní větrání 

Ano

Tloušťka dna 

88 mm

Kryty na větrací potrubí 

Ano

Hmotnost 

350 kg

Dodatečné vybavení:

Kotvící desky (2 ks) + lano

Rozměry desek 

1.000 x 500 mm

Hmotnost každé desky 

4 kg

Délka lana 

12 m


Služby

   Používané odvzdušňovací trubky musí mít průřez nejméně 100 mm. Ventilační potrubí musí být bez ohybů a horizontálních úseků a umístěno na střeše nad hřebenem budovy. Napájecí potrubí by mělo být umístěno ve výšce nejméně 300 mm od povrchu země. Při instalaci sklepa vně budovy by mělo být možné, aby se dosáhl maximální výškový rozdíl mezi přítokem a odtokem vzduchu.

   Životnost plastových částí sklepa je minimálně 25 let. Zaručená životnost sklepa je 5 let od okamžiku instalace (v případě neoznačení v záruční knížce - 5 let od okamžiku prodeje sklepa).

Doporučení při používání

▪ Kolomaki Kellari sklep je vyroben z plastu odolného proti opotřebení, který není náchylný k hnilobě a oxidaci. Stěny a police sklepa nevyžadují speciální ošetření.

▪ Během provozu je možné povrchy očistit šetrnými čisticími prostředky.

▪ Používejte s opatrností žebřík a přidržujte se oběma rukama pomocí příčníků.

▪ Při nakládání nebo vykládání různorodého zboží a materiálu buďte opatrní, proveďte tuto práci s další osobou.

▪ Neházejte na dno těžké předměty, aby nedošlo k poškození dna sklepa.


Montáž

   Kolomaki Kellari sklep je dodáván v zhotoveném stavu, sady vnitřního vybavení a doplňkového vybavení mohou být upevněny na standardních místech nebo jsou baleny zvlášť.

Postup při instalaci sklepa Kolomaki Kellari:

1. Připravte základovou jámu specifikovaných rozměrů. Při instalaci standardního vybavení by hloubka výkopu měla být o 250 mm nižší než výška sklepa a o 500 mm širší a delší než je základna sklepa.

2. Umístěte sklep na zhutněnou a vyrovnanou základnu. Doporučuje se nasypat písková vrstva pod základnu.

3. Zkontrolujte, aby sklep, byl umístěn svisle v základové jámě.

4. V případě instalace sklepa v lokalitě s vysokou úrovní podzemní vody se doporučuje použít sadu plastových kotevních desek vyrobených společností Kolomaki. Umístěte a upevněte kotvící desky podle schématu zapojení.

5. Vyplňte dutiny mezi sklepem a zeminou suchým betonem. Nalijte dovnitř sklepu 200-300 mm vody a stejnou vrstvu suchého betonu. Lehce udusat půdu kolem obvodu sklepa bez použití strojů. Opakujte operace až do plného obsypu sklepu.

6. Připojte ventilační potrubí k tryskám umístěných na stropě pracovní komory sklepa.

7. Vyjměte vodu ze sklepa nejdříve po 7-14 dnech od instalace.

8. Utřete vnitřní prostor sklepa suchým hadříkem.